Jumacom opleidingen, tolkdiensten, vertalingen

Intensieve Cursus Nederlands

Naast de Basiscursus Nederlands, Workshops Nederlands, Workshops Pools en de cursus Nederlands op de werkvloer kunt u bij ons terecht voor een Intensieve cursus Nederlands. Deze cursus biedt de cursisten de mogelijkheid om in minder dan 10 weken het taalniveau A1 te bereiken. Dit betekent:

LUISTEREN
De cursist begrijpt vertrouwde woorden en eenvoudige zinnen als er langzaam en duidelijk gesproken wordt.

LEZEN
De cursist begrijpt vertrouwde namen, woorden en eenvoudige zinnen in standaardteksten.

SPREKEN
De cursist kan zich uitdrukken met losse woorden en korte, eenvoudige zinnen over concrete zaken uit zijn leef- of werkomgeving. De cursist kan deelnemen aan eenvoudige gesprekken in situaties die veel voorkomen in het dagelijks leven en op de werkplek.

SCHRIJVEN
De cursist kan losse woorden, zoals persoonlijke gegevens invullen in formulieren en korte teksten schrijven zoals op een kaart.

Het werktempo en lesfrequentie worden aangepast afhankelijk van het leervermogen van de cursisten.

De mogelijkheden: Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer, bij voldoende aanwezigheid en betrokkenheid, een Certificaat van deelname, waarop het niveau, de aard en de duur van de cursus vermeld staan, evenals de eindbeoordeling van het door de cursist behaalde niveau.

Condities van Intensieve cursus Nederlands - klik hier

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte klikt u hier om het contactformulier te gebruiken of belt u 06-5359 3121.